Veelgestelde vragen

Vecozo

 1. Wat is VECOZO?

  VECOZO in een beveiligd internetportaal en staat voor VEilige COmmunicatie in de ZOrg.

 2. Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van VECOZO?

  De diensten van VECOZO zijn voor zorgverleners geheel kosteloos. De zorgverzekeraars nemen gezamenlijk alle kosten op zich.

 3. Welke diensten biedt VECOZO zoal?

  • Raadplegen verzekerdengegevens van patiënten;
  • Raadplegen AGB-codes van zorgverleners;
  • Digitaal declareren (mits er conform een landelijke vektisstandaard wordt gedeclareerd);
  • Versturen van versleutelde berichten;
  • Indienen van verzekerdenbestanden ter controle;
  • Geautomatiseerde retourinformatie.
 4. Hoe veilig is VECOZO?

  VECOZO is veilig. VECOZO verstrekt, in opdracht van de zorgverzekeraars, digitale certificaten aan partijen binnen de zorgwereld met wie de zorgverzekeraars een overeenkomst tot uitwisseling van (persoons-) gegevens hebben gesloten.

 5. Is er een helpdesk waar ik vragen kan stellen over VECOZO?

  Ja. De helpdesk van VECOZO verzorgt het externe contact met u als zorgaanbieder. U kunt te allen tijde contact opnemen met VECOZO via helpdesk@vecozo.com of via het telefoonnummer (013) 462 56 41.

 6. Voor het gebruik van de diensten van VECOZO heb ik een certificaat nodig. Hoe kom ik aan een certificaat?

  De procedure voor het aanvragen van een certificaat treft u aan op de site van VECOZO, www.vecozo.nl. U kunt ook contact opnemen met de helpdesk van VECOZO op het telefoonnummer (013) 462 56 41 of via het e-mailadres helpdesk@vecozo.com.

 7. Moet ik via VECOZO declaratiebestanden indienen?

  Indienen via VECOZO is alleen mogelijk indien u gebruik maakt van een declaratiestandaard van Vektis. Helaas bestaat voor Overige Zorg (nog) geen landelijke Vektisstandaard waardoor digitaal declareren via VECOZO niet mogelijk is.

Betaalovereenkomst

 1. Mijn gegevens op de betaalovereenkomst kloppen niet, waar kan ik wijzigingen doorgeven?

  Stuur een e-mail naar rb.overige.zorg@achmea.nl
  Vermeldt u daarbij uw AGB code en het telefoonnummer waarop u eventueel bereikbaar bent.

  Postadres:
  Divisie Achmea Zorg & Gezondheid
  Relatiebeheer Overige Zorg
  Postbus 631
  8000 AP Zwolle

  Faxnummer: (071)365 25 42

 2. Welke merken vallen onder het contract van Achmea?

  Onder de betaalovereenkomst met Achmea Zorgverzekeringen vallen de volgende merken:

  • Zilveren Kruis Achmea
  • DVZ Achmea
  • Interpolis
  • OMS
  • SBZ

  Avéro Achmea en FBTO zijn onderdeel van Achmea maar niet van Achmea Zorg.
  De declaraties voor Avèro Achmea en FBTO worden bij de eigen administratie verwerkt. Voor vragen kunt u terecht op de internetsite;
  www.avero.nl telefoon: (020) 606 11 10
  www.fbto.nl telefoon: (058) 234 52 28

 3. Welke UZOVI nummers moet ik gebruiken?

  De juiste UZOVI nummers van Achmea die u gebruikt bij het declareren zijn:

   Naam verzekeraar   UZOVI-nummer
   Zilveren Kruis Achmea   3311
   DVZ   3311
   OMS – Onderling Medisch Steunfonds*  3311
   SBZ – Steun Bij Ziekte*  3311
   Groene Land Achmea tot 01-01-2011  3312
   Interpolis Zorgverzekeringen   3313
   OZF – Ongevallen- en Ziektekostenverzekeringsmaatschappij OZF   3314


 4. Hoe kan ik mijn declaraties voor Avéro en/of FBTO declareren?

  Avéro en FBTO handelen alle declaraties van hun verzekerden zelf af.  Kijk voor meer informatie op :
  www.avero.nl telefoon: (020) 606 11 10
  www.fbto.nl telefoon: (058) 234 52 28

 5. Ik wil een betaalovereenkomst afsluiten, waar kan ik mij aanmelden of informatie opvragen?

  Voor het afsluiten van een betaalovereenkomst of informatie hierover, kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer.

  Telefoon: (071) 365 29 53
  E-mail: rb.overige.zorg@achmea.nl

Declaratie - administratief

 1. Wat is een UZOVI nummer?

  Uniek Zorgverzekeraars Identificatienummer. Dit nummer vervangt de agb-code van de zorgverzekeraar.

   Naam verzekeraar   UZOVI-nummer
   Zilveren Kruis Achmea   3311
   DVZ   3311
   OMS – Onderling Medisch Steunfonds*  3311
   SBZ – Steun Bij Ziekte*  3311
   Groene Land Achmea (tot 01.01.2010)  3312
   Interpolis Zorgverzekeringen   3313
   OZF – Ongevallen- en Ziektekostenverzekeringsmaatschappij OZF   3314

 2. Waarom werken jullie niet met één UZOVI nummer?

  In de (betaal)overeenkomst tekent de partij Achmea Zorg namens een aantal zorgverzekeraars die onder Achmea Zorg vallen. Dit zijn in het kader van de nieuwe zorgverzekeringswet aparte rechtspersonen en daarom hebben ze een apart UZOVI nummer.

 3. Hoe zit het met het debiteurenrisico?

  Achmea neemt de betalingen voor verzekerden met een eigen risico niet voor haar rekening. Dat betekent dat zorgaanbieders ten aanzien van het eigen risico van de verzekerden een debiteurenrisico lopen. Achmea vergoedt conform de voorwaarden. De zorgaanbieder dient zelf het debiteurenrisico te verhalen bij de verzekerde.

 4. Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer wijzigen?

  Een wijziging van een bankrekeningnummer kunt u schriftelijk doorgeven aan:

  Achmea Zorg
  Afdeling Declaratieservice Overige Zorg
  Postbus 165
  7940 AD  MEPPEL

 5. Hoe moet ik mijn declaraties indienen?

  • Wel een betaalovereenkomst:
   Als u een betaalovereenkomst met Achmea Zorg heeft afgesloten, dient u uw declaraties schriftelijk (geprint) via verzameldeclaraties rechtstreeks bij ons in. Indien gedurende de looptijd van de betaalovereenkomst elektronisch declareren mogelijk wordt, maken beide partijen hierover afspraken.
  • Geen betaalovereenkomst:
   Als u geen betaalovereenkomst met Achmea Zorg heeft afgesloten, dient u uw declaraties in via de verzekerde. De verzekerde dient de nota vervolgens zelf in bij Achmea Zorg.

   

 6. Welke gegevens moet ik op mijn verzameldeclaratie vermelden?

  Om uw declaratie goed en snel te kunnen verwerken, dient u de volgende gegevens op uw declaratie te vermelden:

  Algemeen

  • Naam en adres zorgverzekeraar;
  • Uzovi-code zorgverzekeraar;
  • Naam, adres en telefoonnummer van de contractant;
  • Praktijkcode van de contractant;
  • AGBcode uitvoerder;
  • Rekeningnummer en tenaamstelling van de contractant;
  • Totaal gedeclareerd bedrag;
  • Factuurdatum;
  • Factuurnummer (maximaal 12 posities);

  Per declaratieregel

  • Burger Service Nummer; 
  • Naam verzekerde;
  • Geboortedatum verzekerde;
  • Behandeldatum;
  • Aantal;
  • Prestatiecode (mits er landelijke prestatiecode bestaat); 
  • Omschrijving aard van de behandeling;
  • Verwijsdatum; 
  • Soort verwijzer (huisarts, specialist);
  • Bedrag (100% bruto bedrag).

   

 7. Ik heb een vorderingsbrief ontvangen, kan ik dit bedrag ook laten verrekenen met een andere declaratie in plaats van terugstorten?

  U kunt ervoor kiezen om een vordering terug te storten. Als u de vordering wilt laten verrekenen dan hoeft u niets te doen. Wij doen dit namelijk automatisch als de gestelde periode in de brief is verstreken.

 

 sitemap disclaimer privacy cookies