Archief


Geïntegreerde eerstelijn 
Aanbiedingsbrief raamovereenkomst Achmea Zorg (95KB)
Bijlage GHC-HA M&I-verrichtingenlijst Achmea Zorg 2009 (49KB)
Bijlage GHC-HA Module Moderniseringen Innovatie 2009 - 2010 (36KB)
Bijlage GHC-HA Tarieven per 1 januari 2009 (89KB)
Bijlage GHC-HA Verloskundige Hulp 2009 - 2010 (19KB)
Contracteerbeleid geïntegreerde eerste lijn 2009-2011 (185KB)
Declaratieprotocol geintegreerde 1e lijnszorg samenwerkingsverband 2010 (199KB)
Declaratieprotocol GHC Huisartsen Achmea Zorg 2009 - 2010 (48KB)
Raamovereenkomstg Achmea Zorg - geintegreerde eerste lijn - 2011 (178KB)
Uniforme betaalparagraaf Geïntegreerde Eerstelijn 2011 (97KB)
Definities prestatie-indicatoren 2011 (442KB)
Handleiding Gezondheidscentra Voorschrijfindicatoren 2011 (2MB)
Normering en weging prestatie-indicatoren 2011 (87KB)
Algemene inkoopvoorwaarden Pre-GEZ 2012 (143KB)
Brochure van Pre-GEZ naar GEZ (542KB)
Zorginkoopdocument GEZ 2012 (117KB)
Zorginkoopdocument Pre-GEZ 2012 (122KB)
Uniforme betaalparagraaf GEZ-Keten 2012 (134KB)
Bijlage 1 Achmea Aanvraagformulier Pre GEZ ZID 2012 (49KB)
Bijlage 2 Achmea Gebiedsprofiel Pre GEZ ZID 2012 (94KB)
Bijlage 3 Achmea Plan van Aanpak Pre GEZ ZID 2012 (63KB)
Bijlage 4 Definitie Achmea GEZ indicatoren (288KB)
Bijlage 4.1 GEZ indicatorenset 2012 (42KB)
Bijlage 4.3 Handleiding Prescriptiemodule Huisartsen 2012 (291KB)
Bijlage 4.4 Richtlijn overdracht Medicatiegegevens (68KB)
Vraag en antwoord dieetadvisering (109KB)
Veelgestelde vragen over indicatoren en applicatie (247KB)
Bijlage 1 aanvraagformulier (pre-)GEZ 2012 invulbaar (783KB)
Bijlage 2 Gebiedsprofiel (pre-)GEZ 2012 invulbaar (763KB)
Bijlage 3 (pre-)GEZ 2012 invulbaar (749KB)
Bijlage 4-5 Invoerdocument GEZ indicatoren Schijf 1 t/m 6 (89KB)

Huisartsen - Overeenkomst 2009 
Algemeen deel Apotheekhoudend Huisarts 2009 inclusief Declaratieprotocol (126KB)
Bijlage M&I verrrichtingenlijst Achmea Zorg 2009 (49KB)
Bijlage module Modernisering & Innovatie en NHG Accreditering 2009 - 2010 (87KB)
Bijlage tarieven per 1 januari 2009 (67KB)
Declaratieprotocol Huisartsen Achmea Zorg 2009 (48KB)
Handleiding prestatie-afspraak Achmea Module Prescriptie (264KB)
Maatschappelijke-Opvang-Memo-2009 (37KB)
Maatschappelijke Opvang Format Jaarverslag 2009 (10KB)
Maatschappelijke Opvang Modelovereenkomst HA -MO-huis 2009 (30KB)
Uitleg module prescriptie 2008 en 2009 (13KB)
Verantwoordingsformulier prestatieafspraak Module prescriptie 2009 (14KB)
Verzorgingshuizen Format Jaarverslag 2009 (12KB)
Verzorgingshuizen Memo 2009 (47KB)
Modelovereenkomst Huisartsengroep - Verzorgingshuis 2009 (32KB)

Huisartsen - Overeenkomst 2008 
Aanbiedingsbrief addendum huisartsen 2008 (53KB)
Addendum 2008 bij de overeenkomst vrijgevestigde huisarts 2006-2007 (35KB)
Addendum Overeenkomst Huisartsen 2008 (55KB)
Bijlage lijst verzorgingshuizen (10KB)
Bijlage MI verrichtingenlijst huisartsen 2008 (25KB)
Declaratieprotocol Huisartsen 2008 (64KB)
Maatschappelijk opvang memo (29KB)
Maatschappelijke opvang model overeenkomst (44KB)
Maatschappelijke opvang format jaarverslag (17KB)
M & I-verrichtingenlijst 2008 (53KB)
Module Prescriptie 2008 - vernieuwde versie (48KB)
Bijlage Tarieven en prestatiecodes 2008 (91KB)
Verantwoordingsformulier Module Prescriptie 2008 (51KB)
Verzorgingshuizen format jaarverslag (17KB)
Verzorgingshuizen memo (43KB)
Verzorgingshuizen model overeenkomst (43KB)

Huisartsen - Overeenkomst 2006-2007 
Addendum E-mail consulten 2007 (46KB)
Bijlage declaratieprotocol Achmea (exclusief Avéro) (32KB)
Bijlage declaratieprotocol Avéro (38KB)
Overeenkomst 2006 - Brief n.a.v. overleg Achmea met Landelijke Huisartsen Vereniging (223KB)
Overeenkomst vrijgevestigde Huisarts 2006 - 2007 (221KB)
Overeenkomst 2006 - Persoonsgebonden Deel (151KB)
Invulformulier Financieel jaarverslag praktijkondersteuning 2006 (114KB)
Invulformulier Praktijkondersteuning Huisartsen 2006 (195KB)
Bijlage M&I-verrichtingslijst 2007 (40KB)
Intentieverklaring ovk huisartsen 2006 (119KB)

 sitemap disclaimer privacy cookies