Wijzigingen polisvoorwaarden 2013

Vergoeding zwangerschapscursus
Vanaf 2013 vergoeden de Achmea merken (Zilveren Kruis Achmea, Avéro, Interpolis en OZF) een zwangerschapscursus vanuit de aanvullende verzekering vanaf 2 sterren. Verzekerden met een aanvullende verzekering met 2 of 3 krijgen maximaal € 50 vergoed. Bij een aanvullende verzekering met 4 sterren is de vergoeding maximaal € 75 vergoed.  

Onder een zwangerschapscursus verstaan wij een cursus:

  • tijdens de zwangerschap ter voorbereiding op de bevalling;
  • begeleiding tijdens de bevalling;
  • ter bevordering van het fysieke herstel, tot maximaal zes maanden na de bevalling.

 

Een zwangere vrouw krijgt alleen een vergoeding als ze de cursus volgt bij: 

  • een thuiszorginstelling
  • een gekwalificeerde zorgverlener die is aangesloten bij en voldoet aan de kwaliteitseisen van de vereniging Samen Bevallen
  • een fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck
  • een zorgverlener gekwalificeerd in hypnobirthing
  • een gekwalificeerde zorgverlener die is aangesloten bij Zwanger en Fit
  • een zorgverlener gekwalificeerd in Psychoprofylaxe (angst voor de bevalling)
  • Mom in Balance

AGIS kent al een vergoeding van de zwangerschapscursus, deze vergoeding blijft ongewijzigd. 
 

 sitemap disclaimer privacy cookies